ANA SINIFLARINDA MÜZİK EĞİTİMİ

Müzik hayatımızın önemli renklerinden biri... Onsuz bir yaşam düşünmek
bile zor değil mi? Müzik yetişkinler için önemli olduğu kadar çocuklar
için de önemli. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki çocuğun gelişiminde
müzik olgusu önemli bir yere sahip. Bu nedenle bir çok uzman çocuklara
anne karnından itibaren müzik olgusunun aşılanması gerektiğini
söylüyor.Anaokulu yıllarının ise çocuklara müzik olgusunun en iyi
öğretilebileceği zamanı kapsadığı biliniyor.

Anaokullarında verilen Müzik eğitimi dersi belirlenen amaçlar
doğrultusunda gerçekleşir.

· Öğrenciye özgüven kazandırılması.
Öğrencinin bireysel olarak kendisini şarkı yoluyla ifade edebilmesi

· Ritm duygusunun geliştirilmesi.
Çevresindeki varlıkların seslerini ayırt edebilmesi.

· Okulda oynanan oyun ve dans müziklerini tanıyabilmesi.
Oyunlu şarkılar (rondlar, sayışma ve tekerleme,vb.). Birlikte düzenli
ve anlamlı şarkı söylemeye istekli olabilmesi, söylenen şarkıda
ezginin ve sözlerinin anlamına dikkat etmesi.

· Yaş seviyesine uygun müzik kültürünü edinebilmesi.
CD, VCD, kasetçalar, müzikli oyunlar, konserler izletilmesi

· Değişik müzik enstrümanlarının tanıtılması.
Öğrenciye sınıfta org, piano, blok flüt, keman, gitar ,vb. Müzik
aletlerinin tanıtılması

Temel müzik bilgilerinin verilmesi.

· Müzik nedir?
· Nota nedir?
· Dizek nedir?
· Sol anahtarının tahtada gösterilmesi.
Uzmanlar bu yaşlarda verilen müzik eğitimini beş ana aşamada
açıklıyorlar.Bunlar:

1.Müzikle hareket etme yeteneği
2.Sesleri keşfetme ve belirleme yeteneği
3.Şarkı söyleme potansiyelini keşfetme yeteneği
4.Şarkı söyleme yeteneği
5.Basit müzik aletleri çalma yeteneği

Şimdi bu yetenekler nelerdir ve bu yetenekleri geliştirmek için neler
yapabilirsiniz onlara bir göz atalım:

1.Müzikle hareket etme yeteneği:

Müzikle hareket etme, insanoğlu için iç güdüsel bir olgudur.Bunun en
iyi örneğini bebeklerde görebiliriz, bebekler doğduklarından kısa bir
süre sonra seslere cevap vermeye başlarlar, daha sonra bu seslerle
bazı hareketleri birleştirirler.Bu olgunun çocuğunuzda gelişmesi için;

Neler yapabilirsiniz?
 Çocuğunuzun farklı müzikler dinlemesini sağlayın (klasik, caz,
halk...)
 Müzik dinlerken istediği gibi hareket etmesine olanak sağlayın.Ona
belirli figürler öğretmeye çalışmayın, kendi hareketini kendisinin
yaratmasına imkan tanıyın.

2.Sesleri keşfetme ve belirleme yeteneği:

Çocuklar etraflarında bir çok ses duyarlar ve çoğu zaman bu seslerin
sesin farkına bile varmazlar.Bu sesleri fark edebilmeleri için gerekli
yardıma ihtiyaçları vardır.Onlar için;

Neler yapabilirsiniz?
 Çevrenizdeki farklı sesleri bulmaya çalışın ve bu sesleri çocuğunuzda
fark etmesini sağlayın.(örneğin kuşların cıvıltısı, rüzgarın sesi...)
 Kullanabilmesi için basit müzik aletleri edinin, çocukların bir şeyi
öğrenmesinin en iyi yolu o şeyi kendilerinin denemesidir.(blok flüt,
tef...)
 Eğer müzik aletleri yoksa onlara ses çıkartan çeşitli materyaller
sağlayın, bazen bu materyaller çocuklara daha çekici gelebilir.
(tencere kapakları, kaşıklar...)
 Onlarla beraberken sessiz anlar yaratmaya çalışın, bu sessiz anlarda
dışarıdaki sesleri beraber dinleyin.Ona sorular sorarak hangi sesleri
duyduğunu öğrenin.
 Çocuğunuzun ilgisini çeken sesleri belirlemeye çalışın ve bu sesleri
daha çok işitmesine yardımcı olun.
 Çocuğunuzu duyduğu sesleri anlatması için teşvik edin.(Rüzgarın sesi
nasıl çıkıyor bana gösterir misin?)
 Çocuğunuzla ses tahmin etme oyunu oynayın.Çeşitli sesleri taklit edin
ya da dinletin ve bu seslerin kime ait olduğunu ona sorun ve tahmin
etmesine yardımcı olun.

3.Şarkı söyleyen sesi algılama yeteneği:

Çocuklar etraflarında bir çok ses duyarlar ve belli bir süre sonra (bu
sesleri sürekli duymaya başlayınca) bu seslerle seslerin sahiplerini
eşleştirmeyi becerirler.Örneğin sizin sesinizi sizi tanımaya
başladıktan kısa bir süre sonra algılamaya başlarlar.Bu yeteneğin
gelişebilmesi için;

Neler yapabilirsiniz?
 Çocuklar şarkı söylerken onları cesaretlendiren konuşmalar yapın ve
kendi sesini tanımasına imkan sağlayın.(Bu şarkını çok beğendim bana
da öğretir misin? )
 Onlar şarkı söylerken kayıt yapın ve daha sonra beraber dinleyin

4.Şarkı söyleme yeteneği:

Bir şarkıyı söyleyebilmek, şarkı söylenirken o şarkıya eşlik edebilmek
çocukların her zaman çok hoşuna gider.Çocukların bu isteklerini
desteklemek için;

Neler yapabilirsiniz?
 Onlarla beraber şarkı söyleyin.
 Onlarla beraber şarkı söylerken ilk önceye şarkıya uyumlu hareketler
varsa onları öğrenmesini sağlayın daha sonra şarkının sözlerini
öğretmeye çalışın.
 Çocuğunuzu kendi şarkısını yapması için cesaretlendirin(ben şöyle bir
şarkı uydurdum , sen de kendi şarkını uydurmayı denesene)

5.Basit müzik aletleri çalma yeteneği:

Bu aşama müzik eğitiminin en üst noktasını oluşturuyor, bu aşamada
çocuklar bir müzik aletini çalmayı öğreniyorlar.Araştırmalar küçük
yaşta bu tip kabiliyetlerin daha çabuk kazanıldığını gösteriyor,bu
nedenle çocukların bu dönem de aldığı eğitim büyük önem kazanıyor.

Neler yapabilirsiniz?
 Bir müzik aleti kullanabiliyorsanız ona canlı olarak bu müzik aletini
dinleme imkanı verebilirsiniz.
 Çocuğunuza da çeşitli aletler sağlayabilir ve gerekli eğitimi
almasına yarımcı olabilirsiniz.

Çocuğunuzun müzik eğitimine erken yaşlarda önem verin ve unutmayın ki
küçük yaşta keşfedilmiş bir yetenek gelişmeye her zaman açıktır!!!

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !